Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Odeszli od nas

Tadeusz Ćwiklik

Śp. Tadeusz Ćwiklik odszedł od nas 30 marca 2016 r.
Członek dwóch kadencji - XVI i XVII kadencji Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach, odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PTTK oraz innymi odznaczeniami organizacyjnymi, członek Kadry PTTK, były prezes Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach.

 


Zdzisław Potocki

Urodzony 07 czerwca 1921 roku - DUBIECKO
Zmarł 15 października 2015 roku w Gorlicach, pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.
Wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Gorlicach w 1958 roku. Był Prezesem Zarządu Oddziału od 1959 roku do 1963. Od samego początku swojej działalności społecznej w Towarzystwie był w kadrze programowej PTTK. Pozostawił po sobie ogromny dorobek swojej pasji i pracy społecznikowskiej. Był inicjatorem i wykonawcą wielu pomysłów. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym odznaczeniami PTTK. Niezliczona ilość dyplomów i wyróżnień, m.in. Srebrna Honorowa Odznaka PTTK, Złota Honorowa Odznaka PTTK, brązowa, srebrna, złota odznaka „Zasłużony w pracy z Młodzieżą”, Medal 50 lecia PTTK, odznaka „25 lat w PTTK” i odznaka „50 lat w PTTK”.
Więcej o działalności śp. Zdzisława Potockiego

 


Wincenty Szpakowski

Śp. Wincenty Szpakowski odszedł od nas 12 lipca 2015 r. Urodził się 08 sierpnia1956 r. w Grybowie
Z zawodu był lekarzem weterynarii
Wstąpił do PTTK Oddział Gorlice 06.10.1995 r. - przynależał do Koła Miejskiego
Posiadał uprawnienia kadry społecznej PTTK :
Znakarza szlaków górskich
Znakarza szlaków konnych
Przodownika turystyki konnej i instruktora
Kierownika wycieczek
Organizatora turystyki
Odznaczony wieloma dyplomami i odznaczeniami między innymi Srebrną Honorową Odznaką PTTK oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK
Pełnił funkcje członka z wyboru w Zarządzie Gorlickiego Oddziału PTTK od 1999 roku do chwili śmierci tj. do 12.07.2015 r.
Był długoletnim członkiem PTTK, od początku wstąpienia do PTTK w 1995 roku był w Kadrze programowej PTTK. Brał czynny udział w pracach na szczeblu Gorlickiego Zarządu Oddziału jak i w swoim macierzystym Kole Miejskim. Był współorganizatorem wielu rajdów, złazów, spotkań międzynarodowych, wycieczek i prelekcji. Posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie turystyczne zdobyte na wielu kursach doszkalających w których brał czynny udział. Był koleżeńskim, lubianym w otoczeniu braci turystycznej kolegą.
W zmarłym koledze straciliśmy szlachetnego człowieka, zapalonego turystę.
Zdjęcia dokumentujące aktywność śp. Wincentego Szpakowskiego

 


Janina Augustyn

Śp. JANINA AUGUSTYN odeszła od nas 28 grudnia 2014 r.
Urodzona 03 marca 1935 roku w Korczynie koło Krosna. W roku 1954 ukończyła Liceum Pedagogiczne w Krośnie, w 1963 r. Studium Nauczycielskie w Rzeszowie a w 1978 r. Instytut Kształcenia Nauczycieli w Tarnowie. W latach 1954 - 1957 była nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej Nr 3, w latach 1957 – 1997 nauczycielem i zastępcą dyrektora, a od 1988 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorlicach. Była prezesem Zarządu Gorlickiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz harcmistrzem i drużynową 1 DH "Orlęta". W latach 1982 – 1990 pełniła też funkcję radnego Rady Miasta Gorlice.
Odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi :
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1985r., Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem Edukacji Narodowej, tytułem i medalem "Nauczyciel Kraju Ojczystego", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony w pracy wśród młodzieży PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz TPD, Zasłużony instruktor ZHP.
W 2009 r. wyróżniono Ją w czasie Gali PRO PUBLICO BONO "za działalność dla dobra wspólnego w służbie bliźnim".
Przez całe życie starała się służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży, głównie tym z uboższych rodzin.
Była bardzo aktywnym działaczem Gorlickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, założycielką Koła PTTK w Szkole Podstawowej Nr 1. Miała uprawnienia Organizatora Turystyki i Kierownika wycieczek. Była organizatorem setek wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży i dorosłych oraz obozów stałych, wędrownych jak również rajdów turystycznych w tym na orientację. Była wieloletnim /8 kadencji/ sekretarzem Koła PTTK przy Fabryce Maszyn Glinik w Gorlicach oraz pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji w Oddziale PTTK w Gorlicach w tym funkcję (aż do śmierci) Prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Śp. Janina Augustyn całe swoje życie poświęciła dzieciom, młodzieży i pracy społecznej, której była tytanem. Wędrowała po górach z dziećmi, przyjaciółmi bo tak jak mówiła we wspomnieniach kochała turystykę i wędrowanie po szlakach górskich.
Gorlickie środowisko turystyczne straciło szlachetnego człowieka, zapalonego turystę. Już teraz nam Jej brakuje.
Opr. RT i MC
Zdjęcia dokumentujące aktywność śp. Jasi Augustyn

 


Władysław Śliwa

Długoletni działacz oraz członek PTTK w Gorlicach. Przewodnik, prezes Zarządu Oddziału dwóch kadencji

 

Maria Karp

Pełnione funkcje w PTTK: Sekretarz Koła, Członek Zarządu Oddziału. W latach 1972 i 1975 zdobyte odznaki turystyczne. Pierwsza to OTP srebrna druga natomiast to GOT złota oraz za wytrwałość. Pani Maria należała do Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Gorlicach. W latach 1966 oraz 1975 zdobyte dwa uprawnienia przewodnika terenowego i beskidzkiego kl. III, natomiast w roku 1978 zdobyte uprawnienie przewodnika beskidzkiego w kl. II

 

Stanisław Wroński

Należał do PTTK od 1957 roku. W tym samym roku został członkiem Zarządu Oddziału, następnie v-ce Prezesem, aż w końcu Prezesem Zarządu Oddziału. Posiadał GOT złotą w 1961 roku oraz MOT złotą w 1968 roku. Uprawnienia przewodnika na Beskid Niski i Bieszczady w 1963 roku oraz Beskidy Wschodnie i Zachodnie w 1975 roku.

 

Teresa Wiatr

W PTTK od 1969 roku. P rzewodnicząca Koła nr 12. Posiadała odznaki turystyczne: GOT małą srebrną oraz OTP małą złotą. Posiadane uprawnienia przewodnika turystycznego: OTP - Małopolska południowa od 1974 roku oraz przewodnik terenowy kl. III.

 

Lucyna Wilczyńska

w PTTK od 1958 roku. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału. Posiadane odznaki GOT duża złota (1961) oraz GOT za wytrwałość (1971). Pani Lucyna należała również do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej od 1974 roku.

 

Jan Niedźwiecki 

W PTTK od 196 6 roku. V-ce Przewodniczący Koła Przewodników, Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach. Przewodnik beskidzki i terenowy (1975) oraz posiadacz GOT małej złotej.

 

Adam Turowicz

Przewodniczący KTG w latach 1955-1957, oraz Przewodniczący Koła Przewodników w latach 1966-1970. Posiadał odznaki turystyczne GOT dużą złotą (1961), za wytrwałość (1970) oraz GON srebrną (1953). Przewodnik Beskidzki kl. I (1965), terenowy oraz tatrzański kl. III

 

 

 
« poprzedni artykuł 
 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie