Start | Historia | Władze | BORT | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dom Wycieczkowy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koła | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne | Księga Gości |
 
 
Wernisaż - II wojna światowa. Epizody z udziałem mieszkańców Ziemi Gorlickiej. Tajne nauczanie

W poniedziałek, 28 listopada, w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy czasowej. Ekspozycja ta, to cykliczna już wystawa dotycząca losów mieszkańców Ziemi Gorlickiej w czasie II wojny światowej. W bieżącym roku przybliża ona temat nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej.
Fotorelacja Aleksandra Gucwy Relacja przygotowana przez RTVG

Przedstawione materiały archiwalne dokumentują zarówno to oficjalne, zaakceptowane przez Niemców nauczanie, jak również dotyczą tego prowadzonego w tajemnicy przed nimi. Na wystawie wspomniane zostały sylwetki pedagogów i uczniów, którzy świadomi ogromnego niebezpieczeństwa czynnie włączyli się w tajne nauczanie na terenie Gorlic oraz w poszczególnych okolicznych miejscowościach. Szczególna uwaga została zwrócona na działalność profesorów Stanisława Zabierowskiego oraz Franciszka Rusinka. Wspomniani zostali także abiturienci, którzy zdawali wówczas maturę. Ekspozycja uzupełniona została m.in. wydawnictwami tematycznymi.
W wernisażu udział wzięli i głos zabrali m.in. Panowie Roman Dziubina- wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Aleksander Augustyn - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM. Pani Maria Cieśla- kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Gorlicach opowiedziała o okolicznościach, jakie skłoniły ją do opracowania i wydania materiałów źródłowych dotyczących tajnego nauczania. W 2009 r. ukazały się one w formie publikacji zatytułowanej „Tajne nauczanie na terenie powiatu gorlickiego w latach 1939- 1945”. Natomiast Pani Anna Wygrzywalska podzieliła się z Gośćmi przybyłymi na wernisaż swoimi wspomnieniami dotyczącymi nauczycieli, tych którzy uczyli w latach 1939-45, ale także dalej pracowali w szkolnictwie po zakończeniu II wojny światowej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 

informacja

PTTK Oddział w Gorlicach informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane przez Koła PTTK wycieczki są wycieczkami Statutowymi i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK zarejestrowanym 31.10.1991 roku oraz wpisem do KRS nr 207193 jako Stowarzyszenie opisanych w rubryce 3 Cele działania organizacji od 1 do 11 . Opisane wyżej wycieczki są imprezami niedochodowymi w świetle przepisów i są wycieczkami Statutowymi.

prawa do zdjęć

Informujemy, iż wszystkie zamieszczone w naszym serwisie zdjęcia mogą być dowolnie wykorzystywane, przy jednoczesnym zastrzeżeniu o konieczności podania informacji o źródle ich pochodzenia. 

 

 
 

   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urzad Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

Mój ulubiony szlak to:
 
 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie