Start | Historia | Władze | BORT | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dom Wycieczkowy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koła | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne | Księga Gości |
 
 
Kiedy mężczyźni spadali jak liście

W sierpniu bieżącego roku Muzeum odwiedziła grupa Włochów z miejscowości Ragoli w Tyrolu ( informacja o tym wydarzeniu znalazła się w artykule pt. "Tyrolczycy na ziemi Gorlickiej"). Włosi odbyli podróż do miejsc, w których walczyli ich przodkowie na terenie Galicji w okresie I wojny światowej. Na trasie znalazły się także oczywiście Gorlice. Zafascynowani historią walk jakie prowadziły tu pułki, które w składzie miały Tyrolczyków, a także będąc pod wrażeniem wystawy stałej prezentowanej w naszym Muzeum postanowili podtrzymać kontakt.

Matteo Leonardi Burmistrz Ragoli w podziękowaniu za serdeczne przyjęcie grupy przesłał oficjalne podziękowania oraz publikację wydaną przez tamtejszy Urząd Miasta w 2015 r. Monografia zatytułowana "Quando gli uomini cadevano come folie. Ragoli e la Grande Guerra" [ przyp. aut. "Kiedy mężczyźni spadali jak liście. Ragoli i Wielka Wojna"] dotyczy udziału mieszkańców regionu Ragoli w walkach na frontach I wojny światowej, w tym również w tych toczonych w Galicji. Monumentalna publikacja zawiera m.in. wykaz wszystkich żołnierzy, w miarę możliwości ich fotografie oraz opis losów wojennych. Tekst wzbogacony został fragmentami pamiętników oraz korespondencji wojennej prowadzonej przez żołnierzy. Ofiarowana monografia wzbogaci zbiory biblioteczne gorlickiego Muzeum Regionalnego.
Roman Trojanowicz, prezes Oddziału PTTK w Gorlicach dziękując za pamięć i przekazane prezenty (wcześniej podarowana została do zbiorów Muzeum akwarelka) w oficjalnym adresie przesłanym na ręce burmistrza Matteo Leonardi zaprosił do podtrzymania kontaktu wyrażając jednocześnie nadzieję na współpracę w promowaniu historii Ziemi Gorlickiej.

Tekst: Katarzyna Liana

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 

informacja

PTTK Oddział w Gorlicach informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane przez Koła PTTK wycieczki są wycieczkami Statutowymi i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK zarejestrowanym 31.10.1991 roku oraz wpisem do KRS nr 207193 jako Stowarzyszenie opisanych w rubryce 3 Cele działania organizacji od 1 do 11 . Opisane wyżej wycieczki są imprezami niedochodowymi w świetle przepisów i są wycieczkami Statutowymi.

prawa do zdjęć

Informujemy, iż wszystkie zamieszczone w naszym serwisie zdjęcia mogą być dowolnie wykorzystywane, przy jednoczesnym zastrzeżeniu o konieczności podania informacji o źródle ich pochodzenia. 

 

 
 

   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urzad Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

Mój ulubiony szlak to:
 
 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie