Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Bitwa pod Gorlicami

 

Zgromadzono tu pamiątki krwawej bitwy przełomowej, stoczonej przez połączone siły austriacko - węgiersko - niemieckie z wojskami rosyjskimi. Bitwa ta, która z zasadniczy sposób zdecydowała o dalszych losach frontu wschodniego rozgorzała 2 maja 1915 roku i zniszczyła prawie doszczętnie Gorlice, które miały nieszczęście znaleźć się na samej linii frontu.

Dział ten zawiera szereg militariów z tego okresu, m.in.: broń palną i sieczną obu walczących stron, liczne czerepy pocisków artyleryjskich w tym ciężkiego kalibru, granaty ręczne, pociski karabinowe, przedmioty wyposażenia wojskowego (plecaki, łopatki, manierki, menaszki, mapy wojskowe), duży zbiór odznaczeń i znaczków

       Uzupełnieniem są pamiątkowe plakiety z okresu po bitwie np. z brązu, przedstawiają atak na wzgórze Pustki jak również album fotografii z okresu bitwy o fiarowany przez ówczesnego dowódcą 100 pp cieszyńskiego płk. Franciszka Latinika.

       Posępne żniwo bitwy unaocznia zbiór fotografii, pocztówek, akwarel i grafik dokumentujących olbrzymie zniszczenie miasta, budową cmentarzy i chowanie poległych. Osobną grupę stanowi pamiątkarstwo wojenne.
Są to przedmioty o charakterze użytkowym, wykonane z pocisków karabinowych i łusek artyleryjskich.

       W 1995 roku, w 80 rocznicę bitwy, została otwarta stała ekspozycja, w skład której wchodzi makieta plastyczna terenu bitwy, wykonana w skali 1:5000, o wymiarach 5x2,5m.

Treścią makiety jest fragment Ziemi Gorlickiej pokazanej w możliwie szerokim kontekście geograficzno-kulturowym jako teren zmagań 4 korpusów 11 Armii gen. Augusta von Mackensena z X korpusem rosyjskim generała Radko Dymitriewa w pierwszym dniu Operacji Gorlickiej 2.V.1915r. Pokazano szyk piechoty obu walczących stron, natomiast elektronicznie odtworzono kolejne fazy walk aż do końca dnia. Bardzo sugestywnym jest również obraz "Atak grenadierów pruskich" E. Mesjasza, pokazujący walkę żołnierzy podczas bitwy oraz zniszczone miasto.

 Tematyka I wojny światowej na ziemiach gorlickich obejmuje wystawy zajmujące łącznie 7 pomieszczeń muzeum. Prezentowane zbiory dopełnione są planszami, szkicami, mapami wojskowymi oraz przedmiotami należącymi do żołnierzy.

Dla najmłodszych zwiedzających bardzo obrazowo działania wojenne oraz i dramatyzm odzwierciedla "mała makieta z żołnierzykami" przedstawiająca epizod z bitwy pod Gorlicami - walki w okolicach Mszanki. 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 
 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie