Start | Historia | Władze | BORT | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dom Wycieczkowy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koła | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne | Księga Gości |
 
 
Zbiory muzeum

 

W zbiorach placówki znajdują się eksponaty pogrupowane tematycznie w działy: historia miasta, bitwa pod Gorlicami, sztuka, przemysł naftowy oraz etnografia. Ponadto muzeum posiada bogaty księgozbiór podręczny dotyczący szeroko rozumianej historii ziemi gorlickiej: kilka inkunabułów i starodruki oraz literaturę (wydawnictwa ciągłe i zwarte) poświęconą poszczególnym działom.   

W archiwum muzealnym znajduje się wiele źródeł pisanych obejmujących wszystkie działy tematyczne. Wśród archiwaliów na szczególną uwagę zasługuje obszerna i różnorodna dokumentacja I i II wojny światowej oraz materiały poświęcone burzliwym dziejom miasta i jego najbliższej okolicy.

Materiały zebrane przez lata pracy muzeum, jak również te ofiarowane przez prywatnych darczyńców i instytucje stanowią cenna spuściznę i są prawdziwą "kopalnią wiedzy".< br />
Muzeum gromadzi i opracowuje także zbiory w grupach: fotografia, kartografia, numizmatyka oraz stroje ludowe Pogórzan i Łemków.

Każdy z poszczególnych działów tematycznych prezentowany jest na stałych ekspozycjach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 

informacja

PTTK Oddział w Gorlicach informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane przez Koła PTTK wycieczki są wycieczkami Statutowymi i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK zarejestrowanym 31.10.1991 roku oraz wpisem do KRS nr 207193 jako Stowarzyszenie opisanych w rubryce 3 Cele działania organizacji od 1 do 11 . Opisane wyżej wycieczki są imprezami niedochodowymi w świetle przepisów i są wycieczkami Statutowymi.

prawa do zdjęć

Informujemy, iż wszystkie zamieszczone w naszym serwisie zdjęcia mogą być dowolnie wykorzystywane, przy jednoczesnym zastrzeżeniu o konieczności podania informacji o źródle ich pochodzenia. 

 

 
 

   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urzad Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

Mój ulubiony szlak to:
 
 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie