Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Historia muzeum

 

 Gorlice są miastem liczącym ok.30 tysięcy mieszkańców, leżącym u wrót pięknego Beskidu Niskiego. Założone zostało w połowie XIV wieku przez Dersława I Karwacjana. Miasto przez cały okres Rzeczpospolitej szlacheckiej było w rękach prywatnych. Szybko stało się ośrodkiem rzemiosła i handlu także tranzytowego na Węgry. Podupadło gospodarczo na przełomie XVIII i XIX w. Nowym i trwałym impulsem rozwoju było powstanie przemysłu naftowego w drugiej połowie XIX w.
          Tragedią dla miasta stała się bitwa pod Gorlicami, stoczona w maju 1915 roku przez wojsko austro-węgierskie i niemieckie z wojskami rosyjskimi. Miasto zostało doszczętnie zniszczone dlatego te? dziś prawie nie ma w Gorlicach zabytków architektury. Tragedia miasta zrodziła myśl, by zabezpieczyć ocalałe z tego okresu pamiątki dla potomnych.
          Z inic jatywy Aleksandra Strzelbickiego- starosty, ks. Bronisława Świeykowskiego - burmistrza wojennego miasta, Józefa Baruta - architekta miejskiego, Konstantego Laskowskiego - dyrektora magistratu oraz Jana Benisza i innych działaczy powstał Komitet Urządzenia Wystawy Pamiątek Wojennych. Ekspozycje urządzono w salach Wydziału Powiatowego w Gorlicach w dniach od 29.09 do 5.10.1919 r. W okresie międzywojennym powstało na terenie miasta Towarzystwo Upiększania Miasta Gorlic i Okolicy, które kontynuowano działalność poprzedników i w dalszym ciągu gromadziło ocalałe z wojny pamiątki. Zbiory te wystawiono na drugiej wystawie otwartej w dniu 2.05.1935 r. w 20-tą rocznicę bitwy.
          Idea otworzenia muzeum w Gorlicach odżyła znowu po wyzwoleniu miasta spod okupacji hitlerowskiej. Ówcześni pracownicy magistratu i działacze społeczni przystąpili do remontu kamieniczki przy ulicy Wąskiej, pochodzącej z lat 1780-90, prz eznaczając budynek ten na przyszłe muzeum.
          Inicjatywa utworzenia muzeum wyszła także od Zarządu Głównego PTTK i jego Komisji Opieki nad Zabytkami, której przewodniczył dr Stanisław Herbst. Dzięki zaangażowanej pracy działaczy PTTK Oddziału gorlickiego, a wśród nich Konstantego Laskowskiego, Alfreda Wacławskiego, Stanisława Gabryela, obiekt ten wyremontowano i 22.07.1957 roku oficjalnie muzeum zostało otwarte a jego kierownikiem został Alfred Wacławski, który pełnił tę funkcję do 1966 roku.    
        Obecnie muzeum dysponuje 13 pomieszczeniami ekspozycyjnymi w tym jedną salą wystaw zmiennych. Zwiedzający oprowadzani są  indywidualnie lub w zorganizowanych grupach wycieczkowych. W salach wystawowych prowadzone są także lekcje muzealne.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 
 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie