Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Wernisaż wystawy - Ksiądz Bronisław Świeykowski (1865 - 1956)

Przypadające w miesiącu styczniu bieżącego roku rocznice: 120. przybycia księdza Bronisława Świeykowskiego na parafię do Gorlic oraz 60. rocznica jego śmierci stały się doskonałą okolicznością do przypomnienia tej wielce zasłużonej dla miasta postaci.
Aby uczcić pamięć o Honorowym Obywatelu Miasta Gorlice w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach została przygotowana okolicznościowa wystawa. Została ona pomyślana jako uzupełnienie tutejszej wystawy stałej dotyczącej Bitwy Gorlickiej, w której ksiądz Świeykowski jest jednym z narratorów opowiadających wojenne losy miasta.

Fotorelacja (fot. Mieczysław Cyrkowicz)    Relacja na www.sekowa.info  Relacja na RTVG

Wśród zaprezentowanych pamiątek znalazły się m.in. zdjęcia, korespondencja z politykami, oraz dokumenty podpisywane przez ks. Świeykowskego pełniącego funkcję komisarza rządowego miasta Gorlice, dokumenty licznych stowarzyszeń i organizacji, którymi kierował lub których był członkiem, a także okolicznościowe dyplomy mu przyznane.
Szczególne miejsce na ekspozycji poświęcone zostało pamiątkom związanym z dwoma istotnymi wydarzeniami w działalności księdza prałata Bronisława Świeykowskiego, tj. z jego zapiskami z czasów okupacji rosyjskiej Gorlic na przełomie lat 1914/15 ( znalazł się tu rękopis diariusza i jego wydanie drukiem z 1919 roku znane jako „ Z dni grozy w Gorlicach”), oraz korespondencja z cesarzem Karolem (m.in. jego rękopis).
Unikatową i zupełnie nieznaną szerszemu gronu pozycją zamykającą ten temat stała się niewielka książeczka pt. „ Ze strasznych dni. Dramat osnuty na tle wypadków w Gorlicach w latach 1914-1915”. Zawiera ona tekst sztuki teatralnej, której kanwą stały się losy wojennego burmistrza Gorlic ze szczególnym zaakcentowaniem bezpodstawnego oskarżenia go o szpiegostwo na rzecz carskiej Rosji. Dramat został napisany i wydany drukiem w Krakowie w 1916 roku, czyli tuż po zakończeniu procesu i oczyszczeniu z zarzutów ks. Świeykowskiego.
Na uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Ksiądz Bronisław Świeykowski (1865- 1956”), które odbyło się w poniedziałkowy wieczór, 25 stycznia 2016 r. do Muzeum licznie przybyli gorliczanie. Wszystkich powitał Roman Trojanowicz, prezes gorlickiego Oddziału PTTK. Następnie o koncepcji ekspozycji oraz o pamiątkach na niej zaprezentowanych opowiedziała Katarzyna Liana, pracownik Muzeum. W oficjalnej części wernisażu głos zabrali także goście, m.in.: panowie Roman Dziubina, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza miasta Gorlice, Aleksander Augustyn, kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz Czesław Kłapsa prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej.

Opracowanie: Katarzyna Liana, Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 
 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie