Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Relacja z otwarcia wystawy

"Prawosławne chorągwie procesyjne" ze zbiorów Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej "Elpis"

Wernisaż otwierający wystawę „Prawosławne chorągwie procesyjne” ze zbiorów Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis”, który odbył się w poniedziałek, 2 września w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach, wpisał się jako jedno z wydarzeń w kalendarium tegorocznych obchodów IV edycji Tygodnia Kultury Prawosławnej.

Obok Księdza Proboszcza Prawosławnej Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Gorlicach Romana Dubeca, wśród przybyłych gości znalezli się między innymi: Biskup Gorlicki Paisjusz, Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan, Zdzisław Tohl – Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Dziubina. Wystawa została otworzona przez Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach – Romana Trojanowicza. Burmistrz Miasta Gorlice oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu gratulowali Autorowi – Księdzu Dubecowi - ciekawej ekspozycji, wyrażając równocześnie swoje refleksje wiążące się z obecnością kultury prawosławnej w ich życiu. Burmistrz Witold Kochan w swojej wypowiedzi podkreślał doniosłość tradycji kulturowch budujących tożsamość gorliczan, wskazywał na wielokulturowość miasta, którą prawosławie budowało i nadal tworzy. Proboszcz Prawosławnej Parafii wraz z Biskupem Paisjuszem przybliżyli zgromadzonym w muzeum gościom długą historię cerkiewnych chorągwi procesyjnych, ich sakralny wymiar, znaczenie dla wyznawców prawosławia oraz ich kolorystyczną symbolikę. Otwarcie wystawy uświetnione zostało wykonaniem pieśni przez członków męskiego chóru "Kliros", działającego przy Diecezjalnym Ośrodku Kultury Prawosławnej.

A oto kilka słów przybliżajacych temat czasowej ekspozycji prezentowanej przez Muzeum Regionalne PTTK. Chorągwie uchodzą w kulturze chrześcijaństwa wschodniego za atrybut charakteryzujący świątynie. Ich forma, którą Cerkiew prawosławna wykorzystuje do dnia dzisiejszego wywodzi się z czasów panowania cesarza Bizancjum, Konstantyna Wielkiego, czyli od IV w. n.e. Według podań, cesarz Konstantyn pokonał wojska Maksymiliana Galeriusza i Maksencjusza pod znakiem -XP- wyszytym na swojej chorągwi. Były to pierwsze litery od imienia Chrystusa (Христос). Badacze historii kościoła są zgodni, co do faktu, że chorągwie cerkiewne mają swój początek w tradycji tzw. „krestnych chodiw”, czyli procesji krzyżowych. Pierwszą wzmiankę o nich na wschodzie można przeczytać u Konstantyna Porfiriusza, który opisał uroczysty procesyjny pochód cesarza Bazylego powracającego z Syrii w 879 roku.

Chorągwi używa się podczas licznych w roku cerkiewnym procesji z okazji różnych świąt oraz uroczystości. W trakcie owych podniosłych pochodów chorągwie niesione są na samym przodzie „krestnoho chodu”, tuż za krzyżem procesyjnym symbolizującym Chrystusa-Imperatora. Jest to czytelne nawiązanie do tradycji noszenia chorągwi przed cesarzem Bizancjum. Jeżeli natomiast chodzi o wygląd prawosławnej chorągwi, to centralna część ozdobnej tkaniny obrazuje ikony Chrystusa, Bogurodzicy, bądź też Świętych. Co również ważne, dwustronne płótno zawsze przedstawia zróżnicowanie tematyczne ikon. Dolne wycięcia, posiadające najczęściej dekoracyjny charakter, odwołują się do symboliki wpisanej w kulturę prawosławną. Najczęściej spotyka się trzy wycięcia – symbolizujące Trójcę Świętą. Chorągwie według prawosławnej teologii odwołują się do tryumfu Cerkwii Chrystusowej walczącej na ziemi.

Eksponowane w sali wystaw zmiennych Muzeum Regionalnego chorągwie procesyjne charakteryzuje różny stopień ich „zabytkowości”. Zobaczyć można egzemplarze niemal nowe, ale też niektóre mające już sporą wartość historyczną, np. przedwojenną choragiew prezentują postać św. Mikołaja. Ikony w większości namalowano, choć jedna z nich wyróżnia się, ponieważ została wyhaftowana. Warto podkreślić fakt, że zasadnicze cechy ikonograficzno-kompozycyjne prawosławnych chorągwi cerkiewnych w niezmienionej formie dotrwały do naszych czasów.

FOTOGALERIA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 
 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie