Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD

W dniu 14 kwietnia 2012 roku odbył się w Warszawie w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego.

Zjazd poświęcony był w całości nowelizacji Statutu PTTK. Główne obszary nowelizacji to między innymi rezygnacja z ordynacji wyborczej jako załącznika do Statutu, zasady nabywania członkostwa, kadencyjność prezesów władz naczelnych, rozdzielenie władzy wykonawczej i uchwałodawczej. Nadzwyczajny Zjazd Towarzystwa podejmując decyzje o przyjęciu zmian Statutu dokonał podsumowania prowadzonej od kilku lat debaty statutowej. Podjęte decyzje powinny poprawić sprawność naszego działania, dać szansę na sprostanie wyzwaniom jakie niosą tworzone lub modyfikowane przepisy prawa.

Gorlicki Oddział PTTK reprezentował na Zjeździe prezes Zarządu kol. Roman Trojanowicz jako delegat Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego.

Fotorelacja

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł » 
 Uprzejmie informujemy członków PTTK-u; że uchwałą Zarządu PTTK w Gorlicach - po telefonicznym zgłoszeniu danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 48 godzin, w przeciwnym razie osoba ta zostaje skreślona z listy wycieczki.


Informacja dotycząca składek

 

PTTK Oddział w Gorlicach informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane przez Koła PTTK wycieczki są wycieczkami statutowymi i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK zarejestrowanym 20.11.2015 roku oraz wpisem do KRS nr 207193 jako Stowarzyszenie opisanych w rubryce 3 Cele działania organizacji od 1 do 11 . Opisane wyżej wycieczki są imprezami niedochodowymi w świetle przepisów.Godziny pracy biura Oddziału PTTK w Gorlicach

poniedziałek: w godz. 8 -16
wtorek:w godz. 8 - 16
środa:w godz. 8 - 16
czwartek:w godz. 8 - 16
piątek:w godz. 8-16 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie